Chào mừng cậu đến với Okie ạ!

Press ESC to close

3 Min Read

Về Lòng Tin

Năm đó, ở chỗ làm xảy ra sự cố ở Phòng Xét Nghiệm. Mình không có liên đới, nhưng vì là leader nên vẫn được các chị quản lý cấp…